Podział majątku eksmałżonków

Opublikowano 25 września 2017
Izabela Nakielska

Izabela Nakielska

i.nakielska@nakielska.pl

Rozwód po latach z reguły skutkuje koniecznością uregulowania nie tylko spraw uczuciowych, lecz także spraw majątkowych. Oczywiście nie każde małżeństwo łączą dzieci. Każde natomiast ma w większym czy mniejszym zakresie wspólny majątek. Nawet bowiem przy niewielkich dochodach rodziny, z czasem kupowany jest wspólny telewizor, wspólny samochód, wspólne mieszkanie czy też wspólny pies. Oprócz wspólnego nabywania dóbr małżonków współcześnie bardzo często łączy wspólne zaciąganie kredytów. To one z reguły wiążą ludzi na dłużej niż trwało ich małżeństwo.

Podział majątku małżeńskiego jest czynnością, z którą nie należy zwlekać.

Czas tutaj może działać wyłącznie na niekorzyść zainteresowanych. Im więcej go upłynie tym więcej jest do policzenia, rozliczenia i zaliczenia na rzecz obu stron. Podział majątku należy przeprowadzić w miarę możliwości jak najszybciej, po prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa.

Podział majątku to proces, którego długość trwania zależy od wzajemnego nastawienia obu stron. Jeżeli byli małżonkowie są zgodni co do nich wspólnie należało i jaką to ma wartość, to podziału można dokonać bez ingerencji sądu. Dodatkowym warunkiem jest tutaj zgoda co do wielkości udziału każdego z małżonków w  ich majątku wspólnym.

Dzielenie majątku przy udziale sądu konieczne jednak będzie, jeżeli takiej zgody nie będzie. Wówczas składa się do sądu wniosek o podział majątku.

Sąd ustala skład majątku, jego wartość i udział każdego z małżonków. Na etapie postępowania sądowego również możliwe jest porozumienie stron i ugodowe zakończenie sprawy. W przypadku jego braku, to sąd decyduje komu przydzielić poszczególne składniki majątkowe oraz ustala finansowe i czasowe warunki ewentualnych spłat.