Menu Zamknij

Adwokat Izabela Nakielska

Adwokat Izabela Nakielska - kancelaria adwokacka Gdańsk Wrzeszcz

PRAKTYKA KANCELARYJNA

Togę po raz pierwszy założyłam ponad 20 lat temu. Własną kancelarię prowadzę od 2005 roku. Od początku indywidualnej działalności zawodowej skupiałam się na skutecznym doradzaniu osobom fizycznym w ważnych dla nich sprawach cywilnych. Z czasem wyspecjalizowałam się w sprawach odszkodowawczych, rodzinnych, majątkowych oraz spadkowych.

Od ponad 15 lat walczę dla dobra moich Klientów na sali sądowej, gdzie czasami bywam częściej niż w kancelarii. Prowadzenie licznych procesów sądowych pozwoliło mi na uzyskanie bogatego doświadczenia pełnomocnika procesowego przed sądami w całej Polsce. Jestem tam, gdzie potrzebują mnie moi Klienci.

Każda powierzona mi sprawa jest moją sprawą i wszystkie prowadzę osobiście. Cenię sobie indywidualny kontakt z Klientem, zapewniając wsparcie merytoryczne i poczucie bezpieczeństwa. Sprawa sądowa jest dla osób zainteresowanych olbrzymim stresem. Ja dbam o to, aby dla moich Klientów ten stres był jak najmniejszy. Dobrze opracowana taktyka procesowa minimalizuje ryzyko Klienta i zwiększa jego szanse na wygraną. A czasami bywa i tak, że działanie podjęte w odpowiednim momencie, nie wykluczając także skorzystania z mediacji, pozwala osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie bez konieczności wikłania się w sprawę sądową.

Na stronach Kancelarii nie znajdziecie Państwo ani danych Klientów, ani sygnatur ich spraw, ani też konkretnych kwot wygranych w procesach odszkodowawczych przez konkretne osoby, chociaż dzisiaj te kwoty liczyć już mogę w milionach złotych. Moje sukcesy przed sądem są sukcesami moich Klientów, a ja zapewniam im bezpieczeństwo powierzonych mi informacji.

Doświadczenie i wiedza zdobyte podczas prowadzonych spraw pomagają mi w prowadzeniu bloga „Adwokat w rodzinie”. Skupiam się na tych tematach, które wynikają z mojej praktyki i na tych problemach, z którymi musieli zmierzyć się moi klienci.  Zapraszam do lektury.Działalność naukowo-dydaktyczna

Od początku swojej pracy zawodowej jako doktor nauk prawnych łączyłam praktykę w kancelarii z pracą na uczelni. Jestem kierownikiem Katedry Prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie prowadzę wykłady z zakresu swojej specjalizacji – prawa cywilnego i gospodarczego. Do moich doświadczeń dydaktycznych należy także prowadzenie zajęć oraz wykładów na szkoleniach i seminariach dla sędziów i radców prawnych z zakresu ochrony praw majątkowych w ramach Studium Prawa Europejskiego UG, Centrum Prawa Europejskiego UG oraz Centrum Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyłam także w międzynarodowych kursach prawniczych, w tym w Finlandii i Holandii oraz w kursie prawa amerykańskiego organizowanym przez Chicago-Kent College of Law, USA oraz Wydział Prawa i Administracji UG, uzyskując na każdym z nich odpowiednie certyfikaty. Władam językiem angielskim Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Jestem autorką i współautorką publikacji z zakresu ochrony praw majątkowych oraz publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego o charakterze przystępnych poradników.

Praca na wyższej uczelni pozwala mi na poszerzenie perspektywy prawnika praktyka oraz daje możliwość rozwoju zawodowego, który wykorzystuję przy poszukiwaniu korzystnych rozwiązań w trudniejszych sprawach Klientów, wymagających nieszablonowego działania.

Publikacje praktyczne

 • Zadośćuczynienie dla bliskich zmarłego przed i po 3 sierpnia 2008 r., Wypadki i Odszkodowania nr 1/2009
 • Koszty postępowania sądowego, Wypadki i Odszkodowania nr 4/2010
 • Rola biegłego w postępowaniu sądowym w sprawach o odszkodowanie za szkodę osobową, Wypadki i Odszkodowania nr 6/2010
 • Czy warto iść do sądu w sprawach o odszkodowanie za szkodę na osobie? Wypadki i Odszkodowania nr 8/2011
 • Opinie prywatne w sprawach sądowych o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, Wypadki i Odszkodowania nr 9/2011
 • Dlaczego procesy sądowe trwają tak długo? Wypadki i Odszkodowania nr 11/2012
 • Kto komu udowadnia? Wypadki i Odszkodowania nr 12/2012
 • Jak ograniczyć koszty postępowania sądowego? Wypadki i Odszkodowania nr 13/2012
 • Zasada ryzyka, czyli odpowiedzialność przedsiębiorstwa za siebie i inne podmioty współpracujące, Wypadki i Odszkodowania, Nr 15/2013
 • Antidotum na przewlekłość postępowania, Wypadki i Odszkodowania, Nr 16/2013
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, poniesionych w prywatnych placówkach opieki medycznej, a NFZ, Wypadki i Odszkodowania, Nr 17/2013
 • Dziedziczenie roszczeń o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, Wypadki i Odszkodowania, Nr 18/2013
 • Odsetki od roszczeń, które nie zostały wypłacone w terminie, Nr 19/2014
 • Termin wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli, Wypadki i Odszkodowania, Nr 24/2015
 • Prawo osoby bliskiej do zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania. Konkubent to też rodzina, Wypadki i Odszkodowania, Nr 25/2015
 • Wydłużony okres przedawnienia, Wypadki i Odszkodowania, Nr 26/2015
 • Uwaga na przedawnienie, Wypadki i Odszkodowania, Nr 27/2016
 • Ile jest warte życie ludzkie, Wypadki i Odszkodowania, Nr 28/2016

Publikacje naukowe z zakresu ochrony praw majątkowych

 • Prawo do własności [w:] Ochrona praw jednostki [red:] Z. Brodecki, Warszawa 2004,
 • Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002,
 • Europejskie aspekty prawa własności [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej [red:] C. Mik, Toruń 1999,
 • Problematyka ochrony własności w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym spraw polskich, Radca Prawny 3, Warszawa 2002
 • Problematyka ochrony własności w skargach wnoszonych przeciwko Polsce na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Radca Prawny 2, Warszawa 2002
 • Przedmiot ochrony prawa do własności, Studia Prawnicze 3-4, Gdańsk 2000
 • Postępowanie ze skargi indywidualnej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Radca Prawny 6, Warszawa 1999