Rozwód po latach z reguły skutkuje koniecznością uregulowania nie tylko spraw uczuciowych, lecz także spraw majątkowych. Oczywiście nie każde małżeństwo łączą dzieci. Każde natomiast ma w większym czy mniejszym zakresie wspólny majątek. Nawet bowiem przy niewielkich dochodach rodziny, z czasem kupowany jest wspólny telewizor, wspólny samochód, wspólne mieszkanie czy też wspólny pies. Oprócz wspólnego nabywania dóbr małżonków współcześnie bardzo często łączy wspólne zaciąganie kredytów. To one z reguły wiążą ludzi na dłużej niż trwało ich małżeństwo.

Polska konstytucja chroni rodzinę opartą na małżeństwie. Trzeba jednak mieć też świadomość, że chroni też rodzinę opartą na konkubinacie, zwłaszcza wtedy, gdy wychowuje ona wspólnie dzieci. Gdy ginie w tragicznych okolicznościach jeden z małżonków, to oczywistym jest, że drugiemu przysługują od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela stosowne świadczenia, w tym zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej.