Menu Zamknij

Czy konkubent ma prawo do zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej?

Polska konstytucja chroni rodzinę opartą na małżeństwie. Trzeba jednak mieć też świadomość, że chroni też rodzinę opartą na konkubinacie, zwłaszcza wtedy, gdy wychowuje ona wspólnie dzieci. Gdy ginie w tragicznych okolicznościach jeden z małżonków, to oczywistym jest, że drugiemu przysługują od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela stosowne świadczenia, w tym zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej.

Pojawia się więc pytanie czy takie same prawa w tym zakresie przysługują konkubentowi?

Przy ocenie kto jest najbliższym członkiem rodziny uprawnionym do zadośćuczynienia istotne jest czy między zmarłym a dochodzącym roszczeń istniała silna i pozytywna więź emocjonalna. Pokrewieństwo czy powinowactwo nie stanowi bowiem obecnie podstawowego ani też wyłącznego kryterium przynależności do rodziny. Z orzecznictwa sądowego wynika, że rodzina, to najmniejsza grupa społeczna, powiązana poczuciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikającej nie tylko z pokrewieństwa. Decydujące dla zaliczenia do tego kręgu jest poczucie bliskości i wspólności, więzy emocjonalne i uczuciowe oraz ścisła wspólność gospodarcza. Jeżeli konkubent żąda zadośćuczynienia po śmierci swojego partnera, sąd powinien sprawdzić, czy istniała silna i pozytywna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym tego roszczenia. Oczywiście istniejąca więź małżeńska wszystko upraszcza, ale nie oznacza to wcale, że bliscy sobie ludzie żyjący w związku nieformalnym, nie będą mieli prawa do takich świadczeń po śmierci drugiego. Jeżeli zostaną wykazane ścisłe faktyczne relacje za życia zmarłego, potwierdzi się bliskość i przywiązanie tych osób, to tym samym nie będzie podstaw, aby odmówić konkubentowi zadośćuczynienia po śmierci osoby mu bliskiej.

Prawo osoby bliskiej do zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania. Konkubent to też rodzina, Wypadki i Odszkodowania, Nr 25/2015.