Menu Zamknij

Do czego jest potrzebny spis inwentarza?

Spis inwentarza wyznacza górną granicę odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Taka granica występuje przy dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas odpowiadamy za długi tylko do wysokości uzyskanej ze spadku korzyści. Znane są aktywa i pasywa. Natomiast bez ustalenia składu spadku nie ma możliwości ograniczenia odpowiedzialności wobec wierzycieli spadku. Innymi słowy jak skład spadku nie zostanie ustalony, to spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w pełnej wysokości. I nie ma wówczas znaczenia, ile osobiście na samym spadku zyskał.

Spis inwentarza robi komornik i ustala co konkretnie pozostawił po sobie zmarły. Z tym łączą się jednak określone koszty. Tańszym odpowiednikiem spisu inwentarza jest obecnie wykaz inwentarza. Można go zrobić samemu i złożyć w sądzie albo za pośrednictwem notariusza. Wykaz inwentarza również wyznacza górną granicę odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe.

Spis inwentarza ma natomiast jeszcze jedną istotną zaletę, której nie ma wykaz. Pozwala ustalić i to w sposób dość dokładny, jaki majątek pozostawił po sobie spadkodawca. Nawet wtedy, gdy spadkobierca nie chce się tą wiedzą dobrowolnie podzielić. Przydatne to jest zwłaszcza wtedy, gdy zainteresowanym w takim ustaleniu jest spadkobierca nie mający wiedzy o stanie faktycznym spadku lub uprawniony do zachowku, który często odcięty jest całkowicie od takich informacji. Wiedza co do tego jak duży majątek pozostawił spadkodawca bywa bowiem bezcenna. Dopiero wówczas wiadomo, ile można zażądać dla realizacji np. swojego prawa do zachowku. A zatem pieniądze wydane na spis inwentarza zrobiony przez komornika mogą się zwrócić i to bardzo szybko.