Menu Zamknij

Dziedziczenie mandatu

Dziedzicząc spadek należy liczyć się z tym, że dziedziczymy nie tylko prawa, ale i obowiązki zmarłego. Chcąc ustalić jakiej odpowiedzialności należy się w związku z tym spodziewać zwykle sięgamy do kodeksu cywilnego, który reguluje sprawy spadkowe. Okazuje się jednak, że nie znajdziemy tam odpowiedzi na wiele konkretnych pytań. A takie pytania pojawią się z pewnością, gdy po zmarłym został niezapłacony mandat karny za wykroczenie drogowe lub kara grzywny.

Kodeks cywilny nie wskaże nam jednak czy odziedziczymy wraz ze spadkiem mandat karny za wykroczenie drogowe spadkodawcy. Nie dowiemy się również z niego co z grzywną spadkodawcy orzeczoną w postępowaniu karnym jeszcze przed jego śmiercią. Odpowiedzi na te pytania należy szukać w przepisach tego postępowania, w którym następuje przymusowa realizacja danego środka.

Na szczęście dla zainteresowanych spadkobierców nie muszą oni spłacać ani jednego, ani drugiego. W obu przypadkach dochodzi bowiem do umorzenia postępowania. Gdy zmarły nie zapłacił kary grzywny orzeczonej przez sąd karny, umorzone zostanie karne postępowanie wykonawcze. W odniesieniu do mandatu karnego umorzone zostanie administracyjne postępowanie egzekucyjne, w ramach którego następuje przymusowa realizacja mandatów karnych za wykroczenia drogowe.

Ponieważ jednak zarówno mandat, jak i grzywna są środkami wykorzystywanymi w różnych postępowaniach i stosowanymi na różnych ich etapach, to zanim odmówimy zapłaty grzywny lub mandatu po spadkodawcy, porozmawiajmy ze znającym się na prawie spadkowym prawnikiem.