Menu Zamknij

Ile trwa proces sądowy w sprawach odszkodowawczych?

Gdy zapada decyzja o wniesieniu sprawy do sądu, nie wiemy jak długo przyjdzie nam czekać na jej zakończenie. Często przedłużające się postępowanie powoduje frustrację i żal, że w ogóle jakąkolwiek sprawę się zaczynało.

Trzeba wiedzieć, że każdy proces ma swoją specyfikę i w każdym są etapy, na które strony mogą mieć wpływ. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie sprawy, opracowanie taktyki, zgromadzenie dowodów. Równie ważna jest późniejsza odpowiednia reakcja na to co się dzieje w procesie. To może pomóc w przyspieszeniu sprawy i szybszym doprowadzeniu do jej zakończenia. Dlatego istotne jest, aby mieć profesjonalne wsparcie pełnomocnika, który sprawnie przeprowadzi swojego klienta przez cały ten proces.

O przebiegu postępowania cywilnego decyduje zasadniczo rytm odbywania się poszczególnych rozpraw. W tzw. procesach odszkodowawczych z reguły są one co najmniej trzy. Jeżeli stan faktyczny jest bardziej skomplikowany, to ilość rozpraw jest większa. To zależy przede wszystkim od ilości świadków. Trzeba więc zastanowić się których świadków faktycznie potrzeba i którzy będą dostępni, w czym pomoże pełnomocnik. W procesach odszkodowawczych niezbędna jest z reguły obecność biegłych i rzadko wystarcza tylko jeden. A ponieważ spraw tego typu ciągle przybywa, to czas sporządzenia opinii przez zajętych biegłych stale się wydłuża. Tym bardziej więc istotny jest wybór specjalizacji biegłych oraz przeanalizowanie sporządzonych przez nich opinii. Ważna jest sprawna współpraca powoda z adwokatem w tych i innych czynnościach procesowych, jak również sprawne reagowanie na działania sądu. To zwiększa szanse na szybsze i pozytywne zakończenie postępowania sądowego.

Więcej na ten temat w moim artykule Antidotum na przewlekłość postępowania, Wypadki i Odszkodowania, Nr 16/2013.