Menu Zamknij

Po ilu latach przedawnia się roszczenie odszkodowawcze wynikające z przestępstwa?

Czas ma istotną rolę przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez osoby poszkodowane wobec sprawców czynów niedozwolonych (np. sprawców wypadków komunikacyjnych) lub ich ubezpieczycieli. Trzeba o tym pamiętać zarówno z uwagi na upływ tego czasu, jak i zmiany w przepisach.

Przez lata czas dochodzenia takich roszczeń wyznaczany był dwoma terminami 3 i 10 lat. Przedawniały się one z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, ale nie później niż z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Jeżeli natomiast to zdarzenie stanowiło przestępstwo, to roszczenie o naprawienie szkody ulegało przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W 2007 roku terminy te uległy wydłużeniu. Obecnie bowiem, jeżeli tylko szkoda wynikła z przestępstwa, to termin przedawnienia wynosi 20 lat od jego popełnienia. Ponadto w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć (ostatnia zmiana tego przepisu weszła w życie w tym roku). Ważne jest również, że, jeżeli poszkodowane jest dziecko, to przedawnienie jego roszczeń nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nie pełnoletności.

Podsumowując, jeżeli ktoś został poszkodowany w wyniku przestępstwa, od którego nie minęło jeszcze 20 lat, to może warto sprawdzić czy dzięki wydłużeniu okresu przedawnienia nie pojawiła się dla niego możliwość dochodzenia związanych z tym przestępstwem roszczeń.

Więcej na ten temat problematyki przedawnienia roszczeń odszkodowawczych w moich artykułach:

Wydłużony okres przedawnienia, Wypadki i Odszkodowania, Nr 26/2015

Uwaga na przedawnienie, Wypadki i Odszkodowania, Nr 27/2016