Spadkowe sprawy sądowe

Sprawy rozwodowe i inne rodzinne

Sprawy odszkodowawcze

SPADKOWE SPRAWY SĄDOWE

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest doradztwo i prowadzenie spadkowych spraw sądowych.
Pomagamy Klientom w następującym zakresie:

  • przygotowanie do przekazania spadku, w tym:
   • ustalenie możliwości przekazania majątku,
   • sporządzanie testamentu,
   • wydziedziczenie,
   • zabezpieczanie wybranych spadkobierców przed innymi spadkobiercami
   • zabezpieczenie spadkobierców przed wierzycielami,
   • dziedziczenie długów.
  • dochodzenie praw spadkowych, w tym:
   • ustalenie składu majątku spadkodawcy,
   • ustalenie kręgu spadkobierców,
   • sprawdzanie ważności zapisów testamentowych,
   • darowizna a zachowek,
   • odrzucenie spadku zadłużonego,
   • zrzeczenie się spadku,
   • wybór trybu dochodzenia roszczeń wynikających ze spadku,
   • spis inwentarza.
 • reprezentacja w spadkowych procesach sądowych, w tym:
  • sądowe stwierdzenie nabycia spadku,
  • proces o zachowek,
  • sądowy podział spadku,
  • kwestionowanie testamentu.

Jeżeli wobec zgodnej woli wszystkich spadkobierców nie ma potrzeby prowadzenia żadnej sprawy sądowej, to Kancelaria pomoże w dokonaniu poszczególnych czynności spadkowych, aby wszystko odbyło się sprawnie, zgodnie z wolą spadkodawcy i spadkobierców.

SPRAWY ROZWODOWE I INNE RODZINNE

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Czasami jednak rozwód jest koniecznością, dlatego w naszej Kancelarii można uzyskać merytoryczne wsparcie i fachową  pomoc na wszystkich etapach postępowania rozwodowego lub separacji.

W sprawach rodzinnych na skuteczną  pomoc Kancelarii można liczyć między innymi w następującym zakresie:

 • stosunków między rodzicami a dziećmi (władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem, rodzina zastępcza)
 • alimentów (obowiązek alimentacyjny, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, egzekucja alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego)
 • podziału majątku wspólnego (ustalenia stanu majątku wspólnego, ustalenia sposobu podziału majątku, reprezentacji w sądowym podziale majątku, asysty przy notarialnym podziale majątku)

Sprawy rodzinne stanowią duże obciążenie psychiczne dla osób w nie zaangażowanych. Skutki konfliktów rodzinnych dotykają nie tylko małżonków, ale również lub przede wszystkim ich dzieci. Dlatego warto podejmować decyzje rozważnie, a skonsultowanie ich z adwokatem pomoże w dopasowaniu środków adekwatnych do potrzeb, w tym takich, których realizacja musi odbyć się w drodze postępowania sądowego.

Jeżeli natomiast wobec zgodnej woli stron nie ma potrzeby prowadzenia sprawy sądowej, to Kancelaria także pomoże wypracować odpowiednie porozumienie, aby przeprowadzenie całego procesu odbyło się sprawnie, w sposób zadowalający obie strony.

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

Kancelaria specjalizuje się w sądowych procesach odszkodowawczych prowadzonych przeciwko ubezpieczycielom zobowiązanym do świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innego rodzaju zdarzeniach powodujących powstanie odszkodowawczej odpowiedzialności cywilnej.

W sądowych procesach odszkodowawczych Kancelaria pomoże klientowi w następującym zakresie:

  • przygotowanie do sprawy sądowej
   • analiza możliwości pozyskania odszkodowania oraz wstępna wycena wartości sporu,
   • ocena kompletności posiadanych materiałów,
   • opracowanie taktyki procesowej i przygotowanie pozwu,
  • reprezentacja w procesie sądowym
   • wniesienie pozwu do sądu i reprezentacja Klienta na rozprawach,
   • przesłuchiwanie świadków i biegłych, analiza opinii biegłych i pism przeciwnika,
   • przygotowanie pism procesowych,
   • analiza wyroku,
   • ocena możliwości i rokowań apelowania,
   • sporządzenie apelacji i ustosunkowanie się do apelacji przeciwnika,
   • reprezentacja Klienta na rozprawie apelacyjnej.
 • pomoc w realizacji wyroku
  • wezwanie do zapłaty
  • monitoring realizacji wyroku lub ugody
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego