Izabela Nakielska

Filip Cyganek

Michał Rękas

Klaudia Kołakowska

Adwokat Izabela Nakielska

doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii

Prowadzi indywidualną kancelarię od 2005 roku. Jej praktyka  od początku działalności zawodowej skupia się na pomocy klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych, majątkowych, spadkowych oraz odszkodowawczych. Prowadzenie licznych spraw sądowych pozwoliło jej na uzyskanie bogatego doświadczenia pełnomocnika procesowego przed sądami w całej Polsce. Ceni sobie indywidualny kontakt z klientem, zapewniając mu wsparcie merytoryczne i poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z sądami.

Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. Kierownik Katedry Prawa  w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie prowadzi wykłady z zakresu swojej specjalizacji – prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadziła zajęcia oraz wykłady na szkoleniach i seminariach dla sędziów i radców prawnych z zakresu ochrony praw majątkowych  w ramach Studium Prawa Europejskiego UG, Centrum Prawa Europejskiego UG oraz Centrum Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach prawniczych, w tym w Finlandii i Holandii oraz w kursie prawa amerykańskiego organizowanym przez Chicago-Kent College of Law, USA oraz Wydział Prawa i Administracji UG, uzyskując na każdym z nich odpowiednie certyfikaty.

Włada językiem angielskim.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego

Filip Cyganek

radca prawny

Radca prawny Filip Cyganek ukończył w 2011 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, bankowego. Prowadzi sprawy karne oraz błędy medyczne. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju. W latach 2012-2014 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2015 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Współpracę z Kancelarią rozpoczął w 2009 r. Od tej pory stale uczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię sprawach.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Michał Rękas

Współpracownik wewnętrzny Kancelarii do czerwca 2019 r. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2016 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, którą w 2019 r. zakończył pomyślnie zdanym egzaminem. Oczekuje na wpis na listę adwokatów. Obecnie współpracuje z Kancelarią na zasadzie zewnętrznej substytucji.

Klaudia Kołakowska

specjalista ds. administracji

Absolwentka studiów na Wydziale Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pracę w Kancelarii rozpoczęła w lutym 2015 roku. Dba o sprawną organizację pracy sekretariatu, prowadząc sprawy administracyjne Kancelarii. Odpowiada za pierwszy kontakt z Klientem oraz zapewnia kontakt Kancelarii z sądami.

Ceniona przez Klientów za szybkość działania oraz umiejętność przekazywania ważnych informacji w przystępny dla Klienta sposób.