Menu Zamknij

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne stanowią dla wszystkich stron duże obciążenie psychiczne. Skutki konfliktów rodzinnych dotykają nie tylko małżonków, ale również lub przede wszystkim ich dzieci. Dlatego warto podejmować decyzje rozważnie, a skonsultowanie ich z adwokatem rodzinnym pomoże w dopasowaniu środków adekwatnych do potrzeb, w tym takich, których realizacja musi odbyć się w drodze postępowania sądowego. Współpracę z Klientem opieram na wzajemnym porozumieniu, gdyż tylko takie umożliwi skuteczne działanie w sądzie rodzinnym. Klient może oczekiwać ode mnie wsparcia merytorycznego oraz poczucia bezpieczeństwa z pełną dbałością o bezpieczeństwo powierzonych mi tajemnic.

Jeżeli wobec zgodnej woli stron nie ma potrzeby prowadzenia sprawy sądowej, to pomogę wypracować odpowiednie porozumienie, aby przeprowadzenie całego procesu odbyło się sprawnie, w sposób zadowalający obie strony. Jeżeli w danych warunkach jest to możliwe, to również z wykorzystaniem mediacji.

Najczęstsze porady prawne w sprawach rodzinnych

ROZWÓD

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Czasami jednak rozwód jest koniecznością, dlatego w mojej Kancelarii można uzyskać fachową pomoc na wszystkich etapach postępowania rozwodowego lub separacji. Klient wie do jakiego końca swojego małżeństwa chce lub nie chce doprowadzić, a ja wiem w jaki sposób należy to zrobić.

PODZIAŁ MAJĄTKU

Bo zawsze jakiś jest. Pytanie pozostaje jak dużo trzeba dzielić i jak długo chcemy, aby to trwało. Jeżeli małżonkowie nie dorobili się majątku, który trzeba teraz podzielić, to z pewnością dorobili się wspólnych kredytów. I również ten problem przy rozstaniu trzeba rozwiązać. 

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Dziecko rodziców po rozwodzie nadal jest ich wspólnym dzieckiem. Dlatego pomagam zadbać o to, aby nawet w trudnych sprawach osiągnąć kompromis w zakresie kontaktów dziecka z rodzicami. A jeżeli jest on niemożliwy, to stanowczo występuję w interesie tego rodzica, którego reprezentuję w sądzie.

ALIMENTY

Jak są dzieci, to są wydatki. Nie wolno o tym zapominać również wtedy, gdy się ze swoim dzieckiem nie mieszka. Wysokość alimentów zależy i od potrzeb dziecka i od możliwości zarobkowych jego rodziców. Ważna jest przy tym sprawność wykorzystania odpowiedniego materiału dowodowego na potwierdzenie tych okoliczności, które będą dla sądu ważne przy ustalaniu wysokości przyznawanych alimentów.

ZWIĄZEK PARTNERSKI

Choć bez ślubu, to nie zawsze tak łatwe rozstanie. Im dłużej pozostaje się w związku partnerskim tym więc jest wspólnych kwestii do rozwiązania. Tak jak w małżeństwie pojawia się z czasem wspólnym majątek i wspólne kredyty. Poza tym są dzieci, a to łączy bez ślubu, zwłaszcza gdy dzieci są małe, a kwestia władzy rodzicielskiej, opieki i alimentów staje się problematyczna. I tutaj znów przydaje się adwokat rodzinny.

W sprawach rodzinnych na skuteczną pomoc w mojej Kancelarii można liczyć w zakresie wszystkich spraw rodzinnych i opiekuńczych, do których najczęściej należą:

  • rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, separacja,
  • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa; zaprzeczenie macierzyństwa
  • stosunki między rodzicami a dziećmi (pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, piecza zastępcza, ustalenie kontaktów z dzieckiem, rodzina zastępcza, rodzicielski plan wychowawczy)
  • alimenty (obowiązek alimentacyjny, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, egzekucja alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego)
  • podział majątku wspólnego (ustalenia stanu majątku wspólnego, ustalenia sposobu podziału majątku, sądowy podział majątku wspólnego),
  • sprawy dotyczące majątku dziecka (wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka).

Procedura postępowania w Kancelarii w sprawie o rozwód, a także innych sprawach rodzinnych

KONSULTACJA

Spotkanie z Klientem, omówienie potrzeb Klienta, wstępna analiza przyniesionych dokumentów, ustalenie warunków współpracy, które następnie zostają ujęte w umowie na prowadzenie danej sprawy

NEGOCJACJE/MEDIACJE

Jeżeli charakter sprawy i stanowisko obu stron na to pozwala, to podejmowane są próby pozasądowego rozwiązania problemu Klienta, w tym wymiana pism, dwustronne spotkania negocjacyjne, wsparcie w mediacji

PRZYGOTOWANIE SPRAWY DO SĄDU

Skuteczność procesu sądowego zależy od przemyślanej taktyki procesowej, na tym etapie przyjęta zostaje strategia sprawy, gromadzimy dowody i oceniamy je pod kątem ich przydatności w procesie, podejmujemy decyzję co do wskazania świadków, następuje przygotowanie pozwu lub wniosku do sądu

PROWADZENIE SPRAWY W SĄDZIE

Składanie potrzebnych pism procesowych, obecność adwokata na każdej rozprawie, przygotowanie Klienta do poszczególnych etapów procesu, w tym do przesłuchania, uczestniczenie w przesłuchiwaniu świadków i biegłych, składanie środków zaskarżania, jeżeli tego wymaga interes Klienta

Podczas całego postępowania sądowego Klient jest na bieżąco informowany o tym co dzieje się w sprawie, dzięki kontaktowi telefonicznemu, elektronicznemu oraz naszym spotkaniom w kancelarii.

Jeżeli Klient nie ma potrzeby zlecenia Kancelarii prowadzenia całej sprawy, to oczywiście możliwa jest jednorazowa porada prawna.