Menu Zamknij

Sprawy spadkowe

W ramach usług związanych z prawem spadkowym specjalizuję się w doradztwie spadkowym i prowadzeniu spadkowych spraw sądowych. Zwykle spadkobranie łączy się z potrzeba rozliczeń, które bywają dość skomplikowanie. Po pierwsze trzeba ustalić co wchodzi do spadku, a potem zająć się konkretami, czyli zachowkiem, odpowiedzialnością za długi spadkowe, a na końcu zrobić dział spadku i wszystko porozliczać. I wtedy okazuje się, że te spadki wcale nie są takie proste jak się wydawało a sprawa kończy się w sądzie.

Jeżeli wobec zgodnej woli wszystkich spadkobierców nie ma potrzeby prowadzenia żadnej sprawy sądowej, to pomogę w dokonaniu poszczególnych spadkowych czynności, aby wszystko odbyło się sprawnie, zgodnie z wolą spadkodawcy i zadowolonych spadkobierców.

W sprawach spadkowych na skuteczną pomoc w mojej Kancelarii można liczyć w zakresie wszystkich spraw dotyczących uregulowania kwestii spadkowych, do których należą:

  • zabezpieczanie interesów bliskich na wypadek śmierci, w tym ustalenie możliwości przekazania majątku, testament, wydziedziczenie, udziały spadkobierców, zabezpieczanie wybranych spadkobierców przed innymi spadkobiercami, zabezpieczenie spadkobierców przed wierzycielami, dziedziczenie długów, niegodność dziedziczenia,
  • dochodzenie praw spadkowych, w tym: ustalenie składu majątku spadkodawcy, skład spadku, ustalenie kręgu spadkobierców, dziedziczenie, dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, zapis testamentowy, zapis windykacyjny, sprawdzanie ważności zapisów testamentowych, darowizna a zachowek, darowizny doliczane do spadku, odrzucenie spadku zadłużonego, zrzeczenie się spadku, wybór trybu dochodzenia roszczeń wynikających ze spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza,
  • reprezentacja w spadkowych procesach sądowych, w tym sądowe stwierdzenie nabycia spadku, proces o zachowek, sądowy podział spadku, kwestionowanie testamentu.

Procedura postępowania stosowana w Kancelarii w sprawie spadkowej

KONSULTACJA

Spotkanie z Klientem, omówienie potrzeb Klienta, wstępna analiza przyniesionych dokumentów, ustalenie warunków współpracy, które następnie zostają ujęte w umowie na prowadzenie danej sprawy

NEGOCJACJE/MEDIACJE

Jeżeli charakter sprawy i stanowisko obu stron na to pozwala, to podejmowane są próby pozasądowego rozwiązania problemu Klienta, w tym wymiana pism, dwustronne spotkania negocjacyjne, wsparcie w mediacji

PRZYGOTOWANIE SPRAWY DO SĄDU

Skuteczność procesu sądowego zależy od przemyślanej taktyki procesowej, na tym etapie przyjęta zostaje strategia sprawy, gromadzimy dowody i oceniamy je pod kątem ich przydatności w procesie, podejmujemy decyzję co do wskazania świadków, przygotowanie pozwu lub wniosku do sądu

PROWADZENIE SPRAWY W SĄDZIE

Składanie potrzebnych pism procesowych, obecność adwokata na każdej rozprawie, przygotowanie Klienta do poszczególnych etapów procesu, w tym do przesłuchania, analiza opinii biegłych, uczestniczenie w przesłuchiwaniu świadków i biegłych, składanie środków zaskarżania, jeżeli tego wymaga interes Klienta

Podczas całego postępowania sądowego Klient jest na bieżąco informowany o tym co dzieje się w sprawie, dzięki kontaktowi telefonicznemu, elektronicznemu oraz naszym spotkaniom w kancelarii.

Jeżeli Klient nie ma potrzeby zlecenia Kancelarii prowadzenia całej sprawy, to oczywiście możliwa jest jednorazowa porada prawna.